Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Şirket Evlilik Hizmetleri

İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinin gerek yerli gerekse yabancı sermayeli müşterilerimize etkileri ortak arama, şirket evlilikleri gerçekleştirme, teknoloji & bilgi transferi sağlama ve şirket satışları şeklinde olmuştur.

Türk sermayeli şirketlere yabancı sermayeli şirketlerin teknolojisi, bilgi birikimi ve finansal kaynakları cazip gelmektedir. Diğer taraftan, yeni bir piyasa, ucuz iş gücü ve Türk piyasasında edinilmiş tecrübe yabancı sermayeli şirketleri yukarıda belirtilen hizmetlerimiz için bize başvurmalarını sağlayan en önemli faktörlerdir.

Tarafımızdan verilen hizmetler aşağıdadır:

• Seçilen yurtiçi ve yurtdışı sektörler hakkında araştırma yapmak ve genel bilgi sağlayacak kısa sektör raporları hazırlamak 
• Pazarı incelemek ve aynı sektörde faaliyet gösteren firmaları tespit etmek, bu firmalara ulaşarak üzerinde çalışılan proje, ortak girişim vb. hakkında bilgi vermek 
• İlgilenen firmalarla görüşme ayarlamak 
• Ortaklık görüşmelerinde bulunan yerli veya yabancı müşterilerimize toplantılarda eşlik etmek vergi danışmanlığı ve Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dahil olmak üzere her türlü danışmanlık hizmetini sunmak 
• Özellikle müzakereler, iyi niyet mektubu, ortaklar arası anlaşmalar gibi anlaşmaların hazırlanması aşamalarında yardımcı olmak