Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Bordro Hizmetleri

• Bordro hazırlama hizmetleri 
• Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması 
• SGK bildirgelerinin ve ek beyannamelerin düzenlenmesi ve beyan edilmesi 
• Ücret ödemelerinin banka tarafından yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi