Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Kurumsal Hizmetler

Bu konuda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

• Kurulacak şirketlerin yapıları (limited, AŞ, irtibat bürosu vb) ve bunun şirketler üzerindeki sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek 
• Ortaklar arası her türlü sözleşmeyi hazırlamak 
• Şirket kuruluşları ile ilgili her türlü belgelerin hazırlanmasını, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesini ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemleri takip etmek 
• Yurt dışından Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancıların çalışma ve oturma izinlerini almak 
• Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev'i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 
• Yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme belgesi gibi tüm izinlerle ilgili işlemleri yürütmek 
• Türk Ticaret Kanunu uygulamalarında ve bu kanun kapsamında ticari sözleşmelerin hazırlanmasında destek hizmeti vermek 
• İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermek 
• Gayrimenkullerin kiralanması, satın alınması, satılması, ipotek tesisi ve kaldırılması hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti vermek