Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Muhasebe Hizmetleri

• Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması. 
• Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi. 
• Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması ya da kontrolünün gerçekleştirilmesi. 
• Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması. 
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve diğer zorunlu olan tüm beyannamelerin düzenlenmesi ve beyan edilmesi.