Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Muhasebe Revizyon Hizmetleri

• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması, 
• Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü, 
• Var olan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,