Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Mali Müşavirlik Hizmetleri

• Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi 
• Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması 
• Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının yapılması 
• Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi 
• Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi 
• Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık 
• Muhasebe kayıtlarının mevzuata uygunluğu 
• Beyannamelerin düzenlenmesi 
• İşçi/İşveren işlemlerinin takibi 
• Mevzuatın sürekli takibi ve doğru yorumu 
• Kârlılıkla ilgili fırsat ve tehditlerin firmayla paylaşımı 
• Her kararın sonuçlarını belirterek en iyi bir şekilde danışmanlık hizmetlerimizi vergisel konuları da göz önünde tutarak firmayı en doğru şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek