Türkçe (TR)English (UK)Rusça (RU)

Raporlama Hizmetleri

• Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.) 
• Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar